Energie

Energie

Overheden hebben in samenspraak met maatschappelijke en milieuorganisaties vastgelegd dat in 2020 ca. 15% van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Er moet blijvend worden geïnnoveerd en geïnvesteerd in efficiëntere technologieën. HARTING innoveert mee en biedt oplossingen om de energieketen te verduurzamen.


Kostenefficiënte aansluiting outdoor hoogspanningsschakelaars

The power circuit breaker 3AP1 FI is for high voltage up to 145 kV for outside …

meer


Snelle vervanging technische systemen in windturbines

Rapid replacement of systems is of particular significance for wind turbines. As a …

meer


Energiedistributie POWEC met HARTING’s DIN 41 612 connectoren

A unique mixed DIN 41 612 connector of HARTING for a new modular power supply system by …

meer