Opslag en verwerking van persoonsgegevens

Telkens wanneer een gebruiker een pagina van ons aanbod opent en telkens dat er een bestand wordt geopend, worden toegangsgegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand op onze server en geanonimiseerd. Dit proces verwijdert onmiddellijk automatisch de persoonlijke referentie van de gegevens.

Elk record bestaat hoofdzakelijk uit:

 • de pagina waarop het bestand is aangevraagd
 • de naam van het bestand
 • de datum en tijd van de aanvraag
 • het IP-adres van de computer waarvan de aanvraag afkomstig was
 • het volume van de overgedragen gegevens
 • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
 • een beschrijving van het type gebruikte webbrowser

Deze geanonimiseerde, opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd.

Waar de mogelijkheid bestaat op onze websites om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt de bekendmaking van deze gegevens door de gebruiker altijd op uitdrukkelijk vrijwillige basis en uitsluitend om het gewenste doel te bereiken. De gegevens worden strikt volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Uiteraard wordt verplichte informatie als zodanig aangeduid.
  
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor het bereiken van onze eigen bedrijfsdoeleinden (artikel 6 (1) (f) AVG). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.
 
De gepersonaliseerde correlatie van het gebruik van onze websites met specifieke personen zal alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming (zie hieronder).
 

HARTING doet een beroep op derde partijen als dienstverleners om gegevens, met inbegrip van persoonlijke gegevens, voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden te verwerken. Deze dienstverleners omvatten cloudaanbieders, dienstverleners voor de analyse van activiteit en voor webanalysediensten. Deze diensten worden uitvoerig beschreven in de onderstaande tekst.
 
HARTING geeft geen gegevens door buiten de EU.

Op verzoek kunt u altijd informatie verkrijgen over het type en de omvang van de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen. Bovendien hebt u, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, het recht om deze persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren en wissen.

Verantwoordelijke contactpersoon

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens verzameld op deze website en met betrekking tot het gebruik van de online winkel is:
HARTING BV, Larenweg 44, 5234 KA  ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6410404
; E-mail: nl(at)HARTING.com

De contactpersoon bij HARTING is:
HARTING BV,
Cor van der Graaf, Larenweg 44, 5234 KA  ‘s-Hertogenbosch
Phone: 073-6410404; Email: nl(at)HARTING.com


Cookies en gepersonaliseerde reclame
 
Wij gebruiken zogenaamde cookies in sommige delen van onze website. Cookies zijn in wezen kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de door de bezoeker gebruikte computer, tablet of en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. HARTING gebruikt onder meer cookies om de voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website optimaal te kunnen ontwerpen.
 
Dit vergemakkelijkt de navigatie en biedt een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid voor een website. Cookies helpen ons ook bijzonder populaire delen van onze website te identificeren. Ze zorgen ervoor dat informatie voor een bepaalde periode kan worden bewaard en dat de computer van de bezoeker kan worden geïdentificeerd. Voor betere begeleiding van de gebruiker en aangepaste interactie gebruiken we permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te brengen van de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies transparant voor u.

We gebruiken de volgende vier categorieën cookies op onze website:

 • essentiële cookies
 • prestatiecookies
 • • functionaliteits-/personalisatiecookies

Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om door de website te kunnen navigeren en de functies ervan te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor toegang tot met een wachtwoord beschermde gebieden. Zonder deze cookies kunnen we u bepaalde door u gevraagde diensten niet aanbieden. We gebruiken essentiële cookies om geregistreerde gebruikers op unieke wijze te identificeren, zodat ze worden herkend tijdens hun bezoek en wanneer ze de website opnieuw bezoeken.
 
Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van websites ontvangen. Deze cookies verzamelen geen gegevens die kunnen worden gebruikt om bezoekers te identificeren. Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld, is anoniem en is uitsluitend bedoeld om de functionaliteit en service van de website te verbeteren. Bijgevolg gebruiken wij prestatiecookies om statistieken te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt en om te zien hoe doeltreffend onze reclamecampagnes zijn.

Functionaliteits-/personalisatiecookies: Deze cookies stellen websites in staat om eerder ingevoerde informatie van een bezoeker (bv. gebruikersnaam, taal of geselecteerde markt) te onthouden om geoptimaliseerde, gepersonaliseerde functies aan te bieden. Een webpagina kan u bijvoorbeeld actuele informatie verschaffen over uw markt door uw huidige locatie op te slaan in een cookie. Deze cookies worden ook gebruikt om de instellingen te behouden die u op de website selecteert (zoals taal en locatie). Ze dienen ook om u de diensten te bieden die u vraagt, bijvoorbeeld als u een video wilt bekijken. Deze cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen. Ze kunnen niet bepalen waar op het internet u was buiten onze website. Bijgevolg gebruiken wij functionaliteits-/personalisatiecookies om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om inhoud te personaliseren en uw voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal).

PIWIK Analytics
Op deze website maken wij gebruik van het PIWIK-webanalysesysteem, dat bezoeken aan onze website meet en analyseert. Wij gebruiken uw IP-adres met de bedoeling om gegevens te verzamelen, onder meer met betrekking tot het internetverkeer, uw browser en uw computer. Deze informatie wordt geanalyseerd voor statistische doeleinden. U als gebruiker blijft anoniem tijdens dit proces.

Informatie over hoe de PIWIK Open Source-webanalysesoftware werkt, is te vinden op www.piwik.org.

Het contentmanagementsysteem (CMS) dat wij gebruiken, stelt een cookie in om sessiegegevens op te slaan

 • geldigheid tot herstart browser
  PIWIK stelt een sessiecookie in
 • geldigheid tot herstart browser
  PIWIK stelt een bezoekerscookie in
 • geldigheid van 7 dagen

PIWIK anonimiseert IP-adressen en respecteert de DNT-header (Do Not Track = niet volgen).

U kunt op elk moment voorkomen dat PIWIK pseudonieme gebruikersprofielen aanmaakt. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • U kunt voorkomen dat cookies die worden gebruikt voor het maken van profielen, worden opgeslagen via de bijbehorende instelling in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 • Eén mogelijkheid is om een "opt-out-cookie" in te stellen, die u kunt vinden op de volgende link: “opt-out-cookie instellen”

De webanalyse zal echter alleen niet worden uitgevoerd zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen.

 • Afhankelijk van de gebruikte browser kunt u een browser plug-in installeren die het volgen voorkomt. Installeer gewoon de browser plug-in die daar beschikbaar is.

Reclame moet zo nuttig en interessant mogelijk zijn voor onze gebruikers. Daarom bieden wij aanbiedingen en productaanbevelingen die zo dicht mogelijk bij de persoonlijke interesses liggen (gepersonaliseerde aanbiedingen). Wij gebruiken cookies en andere technologieën om deze informatie te verzamelen. Wij gebruiken deze technologieën ook om gebruikers te herkennen wanneer zij terugkomen. Gepersonaliseerde aanbiedingen zijn gebaseerd op de analyse van het koopgedrag van de desbetreffende bezoeker en op zijn of haar gebruik van onze elektronische media.

Concreet gebruiken wij de volgende informatie om reclame op u en uw interesses af te stemmen:

 • Gegevens in de klantaccount en gegevens die u ons verstrekt bij het verwerken van aankopen (mastergegevens)
 • Gegevens over uw vorige of toekomstige aankopen bij HARTING (transactiegegevens) en informatie die daarvan is afgeleid (bijvoorbeeld welke producten u bij voorkeur koopt of welke producten u configureert)
 • Informatie (via meerdere apparaten) die automatisch wordt gegenereerd wanneer u onze elektronische media (website of app) bezoekt, zoals de datum en tijd van uw bezoek (gebruiksgegevens) en daarvan afgeleide informatie (bv. welke inhoud u vaak bekijkt)
 • Producten die u hebt gezocht of die u hebt bekeken in onze elektronische media

De analyse en evaluatie van de bovenstaande informatie stelt ons in staat om aanbiedingen en productaanbevelingen te sturen die afgestemd zijn op de interesses van de gebruiker. Gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen per brief worden verzonden, door onze elektronische media (website en app) te bezoeken of - indien specifieke toestemming is gegeven – per e-mail of pushmelding.

Op gebruik gebaseerde onlinereclame: onze website of de website waar de gebruiker vandaan komt, verzamelt en verwerkt op anonieme wijze het gebruiksgedrag van een bezoeker. De gebruiker ontvang reclame die afgestemd is op zijn of haar interesses, waardoor er minder willekeurig geplaatste reclame wordt weergegeven. Om het gebruiksgedrag te registreren, wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker. Om reclame op basis van uw interesses te optimaliseren, maken wij gebruik van Acquia Lift.

De verzamelde informatie omvat informatie over activiteiten op deze website (bv. surfgedrag, subpagina's van de website die worden bezocht). Alle gebruiksgegevens worden opgeslagen met een pseudoniem, waardoor het onmogelijk is om gebruikers persoonlijk te identificeren. Voor de gegevensverzameling om op gebruik gebaseerde onlinereclame te leveren, maken wij gebruik van de volgende tools:

Tool
PIWIK

Privacybeleid van de aanbieder
https://matomo.org/privacy/ (alleen beschikbaar in het Engels)
 
Opt-out-optie

Stel een opt-out cookie in

U kunt meer lezen over cookies en de afzonderlijke aanbieders op de website youronlinechoices.com. Daar kunt u zich ook afmelden voor op gebruik gebaseerde onlinereclame via een of meerdere tools.
 
Als u zich wilt afmelden voor deze informatie, stuurt dan een e-mail naar
datasecurity_nl(at)HARTING.com
met uw e-mailadres, uw volledige naam en het onderwerp "Data Opt Out".
 
Over het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door "Geen cookies toestaan" te selecteren in uw browserinstellingen. U kunt uw browser ook instellen om u te vragen akkoord te gaan voordat u cookies instelt. Ten slotte kunt u reeds ingestelde cookies die al zijn op elk gewenst moment verwijderen. Raadpleeg de helppagina's van uw browser om te weten te komen hoe dit precies werkt.
 
Let op: als u het gebruik van cookies volledig voorkomt door voorinstellingen in uw webbrowser te gebruiken, is het mogelijk dat u bepaalde functies van onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

In het geval dat u cookies automatisch verwijdert via uw browserinstellingen, moeten opt-out-cookies opnieuw worden ingeschakeld. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging
 
Houd er rekening mee dat de huidige stand van de technologie de bescherming van persoonsgegevens tijdens de overdracht ervan op het internet niet volledig kan garanderen. Derden kunnen technisch gezien in staat zijn de netwerkbeveiliging illegaal te schenden en het e-mailverkeer te volgen. Let op: in deze context is de verzending van gegevens via e-mail altijd onversleuteld.

Bewaartermijn
 
HARTING bewaart de persoonsgegevens die voor zakelijke doeleinden zijn verzameld zolang dit nodig is voor de zakelijke relatie en zal de gegevens vervolgens verwijderen. Een zakelijke behoefte bestaat niet langer als alle claims die uit de zakelijke relatie kunnen voortvloeien volgens de algemene voorschriften verjaard zijn. In geval van onzekerheid wordt aangenomen dat dit 10 jaar na de laatste transactie is. Indien HARTING persoonsgegevens heeft ontvangen en er geen zakelijke transactie heeft plaatsgevonden, worden de gegevens uiterlijk na drie jaar verwijderd. Uiteraard zal HARTING de gegevens ook verwijderen als er geen zakelijk doeleinde is of als een zakelijk doeleinde niet langer bestaat en de gebruiker zijn of haar toestemming intrekt.

Recht op informatie en rechtzetting 

U hebt op elk moment het recht op informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en ontvanger ervan, het doel van de opslag, evenals het recht op verwijdering ervan. Bovendien hebt u het recht op rechtzetting en het recht om te worden vergeten.

Intrekking:
 
U kunt op elk moment uw toestemming om uw gegevens te gebruiken schriftelijk of elektronisch intrekken. Hetzelfde geldt als uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6 (e) - (f) AVG.
 
Intrekking via e-mail:
datasecurity_nl(at)HARTING.com
 
Intrekking per post: Ter attentie van:
HARTING BV, Cor van der Graaf, Larenweg 44, 5234 KA  ‘s-Hertogenbosch
 
In het geval dat u de opslag en verwerking van uw gegevens intrekt, kan HARTING Stiftung & Co KG niet langer in staat zijn om u bepaalde diensten te verlenen, bv. de deelname aan sweepstakes.

Indien u dit bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking tot doel heeft om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Klachtenbureau
 
U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de respectieve toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Neem contact op met College Bescherming Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG.

Geldigheid van het Privacybeleid
 
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2018.