tec.News - Issue 34

Onze belangrijkste co-creator. Hoe de Integrated Industry Lifecycle Journey klanten en medewerkers met elkaar verbindt.

DE - tec.News Ausgabe 34

Industrie 4.0 staat voor complexe netwerken met toegevoegde waarde. De meest innovatieve customer journey vertegenwoor-digt echter uiteindelijk alleen de distributie van een product. Hoe past dit allemaal bij elkaar?

Available eBooks

NL - tec.News 34