tec.News - Issue 33

Partnering in het kader van Integrated Industry. Hoe men samen meer bereikt.

DE - tec.News Ausgabe 33

De vierde industriële revolutie kan vandaag al als volgt worden samengevat: complexe netwerken met toegevoegde waarde kunnen niet meer worden gemaakt met monolithische architecturen. Er is een allesomvattende oplossing nodig. Maar niemand kan alles alleen doen. En de erkenning van de eigen grenzen is in mijn ogen een grote kans, geworteld in de cultuurverandering van Industrie 4.0.

Available eBooks

NL - tec.News 33