tec.News - Issue 32

HET WAARDESCHEPPENDE NETWERK - HOE INTEGRATED INDUSTRY NIEUWE WAARDEN CREËÉRT

DE - tec.News Ausgabe 32

Als bedrijven wordt gevraagd welk doel zij nastreven is het antwoord veelal: waarde voor de klant creëren - en uiteraard zo winstgevend mogelijk te zijn voor het eigen bedrijf. Vaak verschuilt zich achter deze uitspraak echter het lippendiens aan het omgekeerde: winstgevend te zijn en daarmee waarde creëren voor de klant. Hoe dan ook: deze uitspraak is eigenlijk zo slecht nog niet. De centrale vraag blijft hierbij echter: wat is hier de oorzaak en wat het effect?

Available eBooks

NL - tec.News 32