tec.News - Issue 30

Digitalisation in the industry - Networking and value creation

DE - tec.News Ausgabe 30

Digitalisering gaat een ieder van ons vandaag aan en verandert of transfor-meert alle sectoren van de samenleving. Enerzijds hebben deze verande-ringen betrekking op ons privé-leven - bijv. in de vorm van de smart home - anderzijds zijn deze veranderingen ook van invloed op de industriële sector en de opkomst van smart factories. Wij van HARTING zien de industrie als een integraal onderdeel van de samenleving dat eveneens is onderworpen aan dit transformatieproces. En deze verandering in de industrie wordt de vierde industriële revolutie genoemd.

Available eBooks

NL - tec.News 30