tec.News - Issue 27

Interface voor de toekomst - Connectivity voor Industrie 4.0

In de industrie worden reële en virtuele wereld met elkaar verbonden door middel van Cyber Physical Systems: Reële productieprocessen worden door middel van met de computer gegenereerde illustraties gesimuleerd en gecontroleerd. Industrie 4.0 gaat daarbij nog een stap verder: in de richting van een echte integratie van deze beide werelden.

Available downloads

TitelBestandgrootte

NL tec News-Nr 27 online