tec.News - Edition 26

Integrated Industry – Orchestrering van diensten.

Praten alleen helpt niet, visionaire ideeën moeten ook geïmplementeerd en getest worden. Wie mee wil doen met Integrated Industry moet oplossingen ontwikkelen en deze ook daadkrachtig inzetten.

Available downloads

TitelBestandgrootte

NL tec News26