tec.News - Edition 24

Op een nieuwe manier waarde creëren - Hoe een productie ondersteund door gegevensnetwerken de industrie verandert

Integrated Industry: geen loze kreet, maar een duurzame strategie voor industriële bedrijven: de productie kan flexibeler en sneller plaatsvinden, bedrijven kunnen ecologisch en besparend op natuurlijke hulpbronnen opereren en daarmee optimaal voldoen aan de eisen die de klant stelt.

Available downloads

TitelBestandgrootte

tec News24 NL