Na de levering en inbedrijfstelling van een installatie, kunt u bij HARTING een onderhoudscontract afsluiten. Er zijn verschillende contractvormen mogelijk. Dan controleren wij periodiek de producten of het systeem op de juiste werking en in het geval van een storing, nemen wij direct actie. Zo voorkomt u acute problemen of systeemuitval.